Dinsdag 24 oktober 2023

In deze nieuwe serie proberen we het woongenot van drie oudere dames Roelie, Greet en Corry te vergroten door het contact met hun buren te verbeteren. Dit willen we doen door buren uit te nodigen voor een luisteravondje. 

Vandaag horen we of Roelie haar buren beter zou willen leren kennen en maken we kennis met Jose en Tjeerd. Zij zijn de enige twee leden die in de bewonerscommissie zitten van de flat waar Greet woont. Kunnen zij ons adviseren hoe we de bewoners het beste kunnen bereiken?

Corry ziet de minste beren op de weg. Zij staat zelfs open voor een Halloween middagje met de buren bij haar thuis! Eindelijk een concrete kans voor ontmoeting en uitwisseling van (spannende) verhalen. Geen avondje maar een middag. Ook prima! Of het plan iets op gaat leveren? Dat is volgende week te horen!

Tips en adviezen om dit plan te laten slagen? Mail m.onvlee@buurtzorgnederland.com of bel met nummer 0612564364.