Overijssel

Noaberschap maakt dat het prettig oud worden is in Overijssel! Daar kunnen wij over mee praten omdat we zelf uit Overijssel komen. We gaan kijken of we voorbeelden kunnen vinden. Het team brengt ons in contact met Jan Spijkerman waar een noaber al in de tuin bezig is met het wieden van onkruid. De opgewekte 90-er is blij met deze buurman maar denkt dat het wel een uitstervend ras is. Jan gelooft dat het belangrijker is zelf voor het onderhouden van contacten te zorgen en heeft houvast aan een vaste dagstructuur.

Overijssel 1  

Vaste structuren zijn voor meer mensen behulpzaam. Het levenslustige echtpaar Gerard en Ellen zit al 53 jaar naast elkaar in plaats van tegenover elkaar. Ze wonen op een mooie boerderij waar regelmatig kinderen, kleinkinderen en vroeger ook pleegkinderen kwamen logeren. Voor hen is zorgen voor elkaar vanzelfsprekend. Doen wat je leuk vindt zolang het nog kan en nergens tegenop zien is hun credo. De kleinkinderen vinden het ook leuk dat “Radio Stinksok” op bezoek is.

Overijssel 3  Overijssel 2

Overijssel Ellen en Gerard  Overijssel kleinkinderen  Overijssel Gerard  

Willemien en Theo komen elke vrijdagochtend met kinderen bij elkaar voor een koffiemoment. Zij zijn de inspirerende ouders van Jolien, een collega uit Buurtzorg Team Deventer. Volgens Willemien houdt noaberschap in “gewoon er een beetje voor elkaar zijn”. Volgens Theo hebben we allemaal een juk te dragen met aan de ene kant een emmertje met narigheid, en aan de andere kant een emmertje met mooie dingen. De kunst van het ouder worden is vooral aan die mooie dingen te denken.

Overijssel 6

De 93-jarige Herman komt uit Limburg en woont in Deventer. Hij is niet bekend met noaberschap. Hij gelooft dat jezelf actief op zoek moet gaan naar je eigen uitdagingen. En Pim, die 50 jaar in het buitenland heeft gewoond en net is teruggekeerd denkt dat de meeste ideale manier van oud worden is zoals hij het in Mexico heeft ervaren. Daar zorgen de kinderen voor hun ouders.

Overijssel 5  Overijssel 7

Tot slot krijgen we nog een luisterbericht van oud-verpleegkundige Jopie Jorritsma (84) naar aanleiding van onze uitzending van vorige week.